Prisjustering på høy


Kjære medlem!

På grunn av at vår faste for leverandør ikke klarer å levere høy som bestilt, må vi supplere med andre leverandører. Dette innebærer at det kan bli noe variert kvalitet på høyet. I sør Norge er det kamp om høy. Vi har derfor bestilt både fra lokale leverandører og leverandører fra Island. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Klubben ved daglig leder beklager. Vi kunne ha hvert mer informativ i forkant av prisøkningen. Ta ellers direkte kontakt med undertegnede hvis noe er uklart.

Mvh

Daglig leder

Vi gjør derfor oppmerksom på at fra og med 1. oktober 2018 vil prisen på høy bli oppjustert med 1 kr.

Den nye prisen blir:

  • Høy: 7 kr/kg.
Jeg vil dele: