Prisjustering på høy og havre


Vi gjør oppmerksom på at fra og med 1. november vil prisene på høy og havre bli oppjustert. De nye prisene blir:

  • Høy: kr 6,-
  • Havre: kr 7,-

Prisene på komplett og energi forblir uendret.

Jeg vil dele: