Positiv vind i klubben


Tromsø Ryttersporsklubb har fått oppnevnt et nytt interimsstyre. Det nye styret består av styreleder Thorbjørn Nymo, samt styremedlemmene Johanne Størkersen og Johann Robertsen.
Det nye interimsstyret er godt i gang med arbeidet, og styreleder Nymo har hatt møte med alle klubbens ansatte, samt tatt hestelivet på Sandnes i nærmere øyesyn.
Klubben er inne i en spennende og utviklende fase, og vi vil forløpende orientere medlemmene om klubbens utvikling framover.
Vedrørende oppslag og problemstilling rundt håndtering av gjødsel kan vi informere at det har vært gjennomført ett konstruktivt møte med Tromsø Kommune for etablering av samarbeid om håndtering av eksisterende og framtidig gjødsel fra anlegget.
Som ett ledd i prosessen med Tromsø Kommune vil klubben innføre krav til om kun å benytte stallpellets som strø til hester oppstallet på anlegget. Forskningspublikasjoner viser at overgang fra kutterspon til stallpellets vil kunne redusere mengden med gjødsel med inntil 30%.
Klubben har fra Tromsø Kommune fått frist til 1 august 2018 til å framlegge en handlingsplan for håndtering av gjødsel på anlegget.

 

Jeg vil dele: