Om rideskolekomiteens arbeid


Foto: Helene Enoksen

Rideskolekomiteen ved Tromsø ryttersportsklubb hadde sitt første møte mandag 5. november. Til stede var Katrine Jaklin, Gunn Jakobsen, Anne Munkvold, Kristin Kjørsvik og leder Anne Lise Karlsen.

Rideskolekomiteen skal se på hvilke deler av rideskolen som fungerer bra, og hvor vi har forbedringspotensiale. I første omgang ønsker komiteen å bygge opp en kunnskapsbase. Vi vil se på hvordan sikkerhet og hestevelferd ivaretas i dag, og hvordan inntjening og utgifter er balansert mot hverandre. Et slikt bilde av dagens situasjon er viktig for å måle effekten av fremtidige tiltak. Viser denne kunnskapsbasen at en rekke endringer er nødvendig vil de komme fortløpende og i den rekkefølgen som ivaretar sikkerhet og hestevelferd best. Derfor inviterer vi alle klubbens medlemmer til å gi oss en tilbakemelding på hvordan de oppfatter at disse områdene er ivaretatt i rideskolen.

Vår e-postadresse er: rideskolekomiteen@www.trso.no. Eller ta kontakt med leder Anne Lise på messenger, melding eller telefon 91775606.

Jeg vil dele: