Møte om halvårsregnskap høst 2022


MØTEINNKALLING

Styret innkaller til et informasjonsmøte for gjennomgang av halvårsregnskapet 💰💸

Dato: torsdag 10.11.22

Klokkeslett: 19.00-20.00

Sted: kafeen hos Tromsø Ryttersportsklubb.

Vel møtt! 😃

Jeg vil dele: