Medlemsmøter


rideskolenTromsø ryttersportsklubb avvikler medlemsmøte cirka fire ganger i året, eller ved behov. Møtene skal inneholde informasjon fra styret og daglig leder som er av interesse for medlemmene. Dette er også det møtet som medlemmene kan benytte til å komme med innspill til klubbens styre og daglig leder. Møtet er også arena for å informere om styrets arbeide, fokusområder og planer for videre arbeid.
Daglig leder innkaller til møtene, men styret leder møtet. Saker meldes inn til daglig leder per e-post en uke før møte. Se egnen prosedyre for innlevering av saker og fremlegg av innmeldte saker.

Jeg vil dele: