Medlemsmøte onsdag 13.04.16


Vi ønsker velkommen til medlemsmøte onsdag 13 april kl. 1900.
Agenda:
1)valg av representanter inn i ungdomskomiteen, her har Sofie Wiik Westberg ansvaret
2) presentasjon av arbeidet til dugnadkomiteen (hvordan arbeidet planlegges, samt årshjul), oppstallørkomitee, valg og presentasjon rideskolekomitee.
3) valg av medlemmer til sportskomiteen
4) presentasjon av styrets medlemmer og deres ansvarsområder

Jeg vil dele: