Januartekst


Hei igjen, og riktig godt nytt år!

Tromsø Ryttersportsklubb startet 2023 med å ønske Marthe velkommen som rideskolesjef! Hun har nå jobbet sin første måned hos oss, og ser ut til å ha funnet seg til rette på kontoret, hun har egen mail (rideskolen@trso.no), egen arbeidstelefon (tlf: 991 01 184) og hun instruerer noen ettermiddager i rideskolen – hun tilbringer med andre ord all sin våkne tid på anlegget vårt. Vi håper at hun vil trives i sin nye stilling!

Årets terminliste er fullpakket av treninger og stevner – her er det mye å glede seg til! Første helgen i januar ble det arrangert «grønt kort-kurs», for de som ikke vet det så kreves det grønt kort for å starte stevner, og dette kurset betyr derfor at vi kanskje kan glede oss til å se flere på konkurransebanen fremover. Vi ønsker å rekruttere flere ryttere, og gleder oss stort over at det er stor pågang på disse kursene. Samme helg ble det arrangert sprangtrening med Hanna, og andre helgen i januar gikk årets første sprangstevne av stabelen. Wille har vært her i andre halvdel av januar og holdt dressurtrening, og førstkommende helg arrangerer vi årets første dressurstevne. Det går altså slag i slag hos oss!

I midten av januar ble det tomt for flis og pellets hos oss. Det skyldes en økning i material-kostnader, som igjen medfører mindre material-produksjon, som får ringvirkninger for produksjonen av flis og pellets. Vår faste leverandør er Felleskjøpet, som har varslet om at de ikke kan levere som normalt, og mange oppstallører har derfor anskaffet egen flis og pellets. Marthe og Geir arbeider med å finne alternative leverandører, men dessverre er det vanskelig å anskaffe så store mengder som vi forbruker. Det er til stor hjelp at mange oppstallører har ordnet dette selv, og vi håper å kunne levere til resterende, selv om vi dessverre ikke kan garantere at vi klarer det. Vi tar lærdom av denne situasjonen og ser på hvordan vi i framtiden kan ha et nødlager dersom lignende skulle oppstå. Et nødlager vil ikke forsyne oss i månedsvis, vi har per i dag 73 oppstallede hester på gården, men det vil hjelpe oss for en periode slik at vi kan få til alternative løsninger før vi blir fri.

Det nærmer seg årsmøte og valg av nytt styre, dato er satt til 01.03.23 klokken 18.00. I år er det bare to av styrets medlemmer som ikke er på valg, og valgkomiteen jobber derfor med å finne egnede kandidater til ganske mange verv. Det er ingen krav til at du hverken har egen hest eller at du er elev i rideskolen, men det er satt noen krav til kompetanse og egenskaper. Dette kan du lese mer om på vår hjemmeside (www.trso.no) og du kan kontakte valgkomiteen på valgkomite@trso.no. Ikke vær redd for å melde din interesse, valgkomiteen vår består av flotte mennesker som gjerne vil komme i kontakt med deg!

Anja

På vegne av styret

Jeg vil dele: