Invitasjon fra valgkomiteen


Til alle medlemmer av Tromsø ryttersportsklubb

 

Invitasjon til å komme med forslag på kandidater til styret og kontrollkomiteen

På medlemsmøte tirsdag 13. desember meddelte det sittende styret at årsmøtet neste år ville bli framskyndet. Foreløpig dato for årsmøtet er satt til 15.02.2017.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Også medlemmer under 15 år har forslagsrett.

På årsmøtet er alle verv i styret på valg. Det skal velges leder og nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer Ett av styremedlemmene skal være ungdomsrepresentant (15-26 år).

Det skal også velges kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgkomiteen har innstillende myndighet. Vi gjør oppmerksom på at vi foreløpig ikke har helt avklart med de sittende tillitsvalgte som er på valg om de tar gjenvalg, og at foreslåtte kandidater ikke nødvendigvis blir innstilt av valgkomiteen. Fortrinnsvis bør kandidater som foreslås på forhånd ha gitt sin aksept til å stille til valg. Dersom kandidaten som foreslås ikke er forespurt må det informeres om det. Foruten kandidatens navn er det fint om du kan opplyse om vedkommendes adresse, telefonnummer, fødselsdato, yrke/utdanning, tidligere verv og andre opplysninger som er spesielt relevante. Husk også å oppgi ditt eget navn og kontaktinformasjon. Du kan gjerne foreslå deg selv som kandidat.

Forslag på kandidater sendes til valgkomiteen snarest mulig og senest innen 15.01.17. på mail: valgkomite@www.trso.no

 

Med hilsen valgkomiteen

Ellen Sverdrup                  Bjørg Randi Karlsen

Jeg vil dele: