Innkalling til ekstraordinært årsmøte 22. juni 2022


Innkalling til ekstraordinært årsmøte i TRSO

Dato: Onsdag 22.06.22
Tid: kl. 17.30
Sted: Kafeen på rideskolen

Saksliste:

  1. Godkjenne stemmeberettigede
  2. Valg av dirigent, protokollfører og to til å underskrive protokoll
  3. Godkjenne forretningsorden
  4. Godkjenning av innkalling med saksliste
  5. Godkjenne regnskap for 2021 – se vedlegg (Regnskap, Styrets redegjørelse)
  6. Gjennomgang av revisorberetning for 2021 – se vedlegg (Godkjent revisorberetning)
  7. Godkjenne budsjett for 2022 – se vedlegg (Budsjett)
  8. Gjennomgang av Kontrollkomiteens beretning (Beretning)
Jeg vil dele: