Innkalling til årsmøte 2023


Innkalling årsmøte 2023 i Tromsø ryttersportklubb

Styret i Tromsø ryttersportsklubb innkaller med dette til årsmøte 01. mars 2023. Møtet finner sted i kafeen på rideskolen kl. 18.00

Saker til årsmøtet sendes til styret@trso.no.

Vi gjør oppmerksom på at alle som har betalt medlemsskap for 2022 og 2023 har stemmerett på årsmøtet.

Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Troms idrettskrets innleder med en gjennomgang av gjeldende lovverk
 3. Valg av:
  1. Dirigent
  2. Protokollfører
  3. To medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Behandle idrettslagets årsberetning 2022
 8. Behandle
  1. Idrettslagets regnskap (legges ut når den er klar fra regnskapsfører)
  2. Kontrollutvalgets beretning (legges ut når den er klar)
  3. Revisorberetning (legges ut når den er klar fra revisor)
 9. Behandle innkomne saker:
 10. Fastsette medlemskontingent
 11. Vedta idrettslagets budsjett 2022
  Budsjettet gjennomgås
 12. Valg
  Gjennomgang av valgkomiteens forslag:

  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Styremedlemmer
  4. Kontrollkomite
  5. Valgkomite

 

Jeg vil dele: