Informasjon til medlemmene i TRSO


Kjære medlem i TRSO

Interimsstyret som i dag består av Thorbjørn Nymo, Johan Robertsen og Johanne Størkersen har nå sittet i en og en halv måned. Vi har hatt mange samtaler og ett konkret styremøte. Protokollen fra styremøtet ligger ute på hjemmesiden til klubben.

Økonomisk gjennomgang

Styret har vedtatt at vi skal gjennomgå samtlige utgiftsposter i TRSO. Det er reist tvil fra noen medlemmer at Rideskolen ikke genererer penger, og at det er andre områder i klubben som finansierer det meste. Dette skal nå endelig avklares. Videre skal vi se på hele klubbens utgiftsområder under ett. Når vi har en korrekt oversikt over økonomien kan vi sette budsjett.

Komiteer

Styret har overtatt fra det forrige Interimsstyret en god og omfattende gjennomgang av klubben. Dette er grunnlaget for videre styrearbeid frem til neste ordinære årsmøte i TRSO. Det er reist forslag om en organisering som har ei tydeligere ansvarfordeling til komiteene og herunder gruppebudsjett. Dette kan komme på plass etter økonomigjennomgangen. En ny organisasjonsplan for TRSO vil bli behandlet på årsmøtet.

Klubbhåndbok

TRSO har tidligere utarbeidet ei Klubbhåndbok. Denne er ikke iverksatt slik vi forstår det. Klubbhåndboken danner likevel et godt utgangspunkt for den videre drift av TRSO, og gir et bilde av en fremtidig struktur som mange har etterspurt.

Medlemsengasjement

Tusen takk til alle dere superengasjerte, dyktige, levende, utfordrende og krevende medlemmer i Klubben. Uten alle deres levende engasjement så hadde ikke klubben kunne fungere.
Alle dere kan hest og vet at ivrige hester av og til må holdes i tømmene, og at trøtte hester av og til må jages. Slik er det også nå i Klubben blant medlemmene. Noen er veldig ivrig og vil ha alt på plass i dag eller i morgen, samtidig som at det finnes de som ikke er like ivrige. Det er en plass for alle i klubben.

Trenger din hjelp, kunnskap og kompetanse

Kjære medlem, klubben trenger deg. Klubben trenger din kunnskap om hest og hestesport. Klubben trenger din kompetanse til å bidra der hvor klubben trenger den. Er du klar? Fra høsten av skal vi lage Norges beste Ryttersportsklubb, vi skal ha de beste instruktørene, de beste stevnene og vi skal vinne de gjeveste prisene.
For å få dette til må vi uansett historie begynne å trave i samme retning, ville det samme og lykkes sammen.
Jeg tror på klubben – på deg som medlem og på en felles fremtid i Norges etter hvert beste Ryttersportsklubb.
Ta nå en velfortjent sommerferie – det blir hektisk til høsten nå vi skal kjøre i gang.

 

Mvh

Thorbjørn Nymo

Styret

Jeg vil dele: