Informasjon til medlemmene i TRSO – 05.12.17.


Innledning.
Interimsstyret i TRSO har vurdert situasjonen i arbeidet med å opprette tilfredsstillende drift og vil
informere om status pr. dato, som har vært etterspurt den siste tiden av flere medlemmer.

Interimsstyrets arbeid.
Ved forespørsel om å tre inn i styret fra Troms Idrettskrets, ble det vurdert at arbeidet skulle være
ferdigstilt i interimsstyret innen utgangen av 2017. Imidlertid har henvendelsene fra medlemmene,
samt at analysedelen i arbeidet vært betydelig mer omfattende enn først antatt.

Konfliktene i klubben er utviklet over mange år. I tillegg har klubbens medlemmer i styrets
interimsperiode, forventninger til interimsstyrets om direkte saksbehandling av enkeltsaker. Dette
omfatter i de fleste henvendelser, saker som skal rettes til daglig leder. Enhver organisasjon
styrebehandler saker med innhold som nevnt foran, etter fremlegg og forberedelse av
administrasjonen ved daglig leder.

Endelig pågår fremdeles sak med Arbeidstilsynet, hvor det gjenstår i hovedsak plan for
konfliktløsning og forbedring av arbeidsmiljøet.

Arbeidsbyrden til interimsstyret har vært omfattende, og problemområdene har med stor styrke
avdekket utvikling av konflikter gjennom lang tid/mange år, med dårlig struktur generelt og også i det
økonomiske arbeidet. Økonomien i klubben er fortsatt meget anstrengt.
Interimsstyret tar sikte på å avslutte sitt arbeide i løpet av februar 2018 med årsmøte i klubben 28.
februar 2018.

Det tas sikte på å ferdigstille konkrete planer og opplegg til årsmøtet 28.02.18 for følgende områder:

  • Ny organisering av virksomheten.
  • Oppdatering av arbeidsområder for ledelse av klubben.
  • Oppnevning og etablering av komiteene.
  • Økonomiarbeid. Regnskap, budsjett og strukturer.
  • Avslutning av sak Arbeidstilsynet.

Det tas sikte på fortsatt møter mellom ansatte, medlemmer og komiteene i perioden frem til
01.02.18.

Dersom noen av klubbens medlemmer har synspunkter med betydning for styrets arbeid, som nevnt
foran frem til årsmøtet 28.02.18, bes slik henvendelse sendes snarest og senest innen 01.02.18 til
TRSO ved daglig leder.

Inger Lise Brones                   Knut Bjørklund                    Knut Wilhelmsen

Jeg vil dele: