Informasjon fra valgkomiteen


Kjære medlemmer i TRSO!

Troms Idrettskrets har oppnevnt følgende medlemmer til valgkomiteen for TRSO for planlagt årsmøte 2019:

Johan Robertsen (Leder), Tone Wiik, Ståle Åbotsvik, Cecilie Drechsler, Johanne Størkersen 

Valgkomiteen har hatt sitt første møte den 14. mars 2019. Valgkomiteen ønsker i første omgang innspill fra medlemmene på: 
– hvilke egenskaper og kompetanse bør personer besitte som skal sitte i styret for TRSO i 2019
– hvilke egenskaper og kompetanse bør ny styreleder i TRSO besitte

Innspill på dette kan sendes på mail til valgkomiteens leder – jrobe@online.no  innen 25. mars 2019.

Valgkomiteen vil komme tilbake til dere som medlemmer å be om innspill på kandidater til de ulike posisjoner til valgkomiteens møte den 8. april 2019.

Med sportslig hilsen

Johan Robertsen
leder
Valgkomiteen TRSO

Jeg vil dele: