Informasjon fra styret 12.10.16


Informasjon til medlemmer i Tromsø Ryttersportsklubb
Styret ønsker sterkt å beklage at det ikke rakk å informere om styremedlemmers fratredelse før pressen skrev om saken.
Etter styremøte mandag 10. oktober valgte styremedlemmene Anniken Skogly og Svein Kristian Wikstrøm å trekke seg. Dagen etter valgte varamedlemmene Cathrin Kræmer og Catharina Roos Bilsak også å forlate sine styreverv. Under møtet mandag rådet idrettskretsen og rytterkretsen gjenværende styremedlemmer til å bli sittende og jobbe videre frem mot årsmøtet 2017.
12. oktober ble det avholdt styremøte hvor styret besluttet å bli sittende.
Siste år har det vært samarbeidsproblemer i styret. Rytterforbundet og Troms idrettskrets har gitt klubben kritikk for å ha hatt for lite fokus på oppfølging og ivaretakelse av ansatte i ledende posisjoner. I tillegg har ikke klubben jobbet godt nok i tråd med rytterforbundet sitt rytterpolitiske dokument.
Styret tar dette til etterretning og vil fremover ha særlig fokus på:
•         Ivaretakelse av alle ansatte i tråd med gjeldende regelverk
•         Sunn sportslig satsing med fokus på breddeidrett
•         Sunn drift med god økonomistyring
Styret ser alvorlig på påstandene om at det skal eksistere en fryktkultur i klubben og vil fortsette å jobbe for en åpen, ærlig og demokratisk organisasjonskultur.
Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til Sandnes gård og på klubbens arrangementer.
Tromsø, 12. oktober 2016
Anne Grete Jakobsen Hansen                                               Jan Roger Vollan
Styreleder                                                                                  Nestleder
Sofie Wiik Westberg                                                                 Ståle Åbotsvik
Styremedlem                                                                            Styremedlem
Jeg vil dele: