Forsikring


BetalingRideskolen har ingen ordinær forsikring på elevene. Som i all idrett kan ulykker inntreffe. Vi oppfordrer derfor alle til å ordne med egen forsikring. All ridning skjer på egen risiko.

Jeg vil dele: