Covid-19: Justerte tiltak for daglig ferdsel og rutiner i stallen


Følgende regler er gjeldende fra fredag 13. mars og inntil videre:
1) Det skal i det daglige stallarbeidet holdes 1 meter avstand til andre mennesker på anlegget.
2) Maks 2 personer pr dag gis anledning til å håndtere den enkelte hest på anlegget daglig.
3) Det settes tak på maks antall hester/ryttere i hallen til enhver tid. Store hall: 6 hester/ryttere, Lille hall: 4 hester/ryttere.
4) Tribuner i begge hallene stenges av.
5) Kveldsforing av privathester nystall i helger må dekkes av oppstallører gjennom helgeturnusordningen. Den som har foringshelg må fore alle måltider privathester gammelstall + kveldsforing privathester nystall.
6) Det vil frem til 14. april tilbys helpensjon og trening av hest. Bestilles på post@www.trso.no
Dersom tiltakene ikke overholdes, vil det kunne bli behov for strengere adgangsregulering på anlegget.
Vi ber alle om å være gode mot hverandre, ved å hjelpe hverandre med påminnelse om disse midlertidige tiltakene!

Jeg vil dele: