Besøk fra Stallmesteren


3. oktober hadde vi Thor Gunnar Mathisen fra stallmestern.no på besøk hos oss. Vi inviterte han hit fordi vi ønsket hjelp til å vurdere både klimaet i stallene, samt alle 3 ridebanebunnene våre (begge ridehus og utebanen). Etter å ha vært på befaring, har han laget flotte skriv til oss der han redegjør for våre ubesvarte spørsmål. Skrivene ligger vedlagt, her kommer hans anbefalinger i korte trekk:

NYSTALLEN: 

  • Dører og vinduer må være lukket når hestene er inne og ventilasjonsanlegget er på, dette er en forutsetning for at det skal fungere
  • Døren opp til platået, lengst nord i stallen, må lukkes om kvelden. Det samme må døren inn til fòrrommet, helt sør i nystallen
  • Ventilene i ytterveggen er åpnet, slik som anbefalt
  • Tetningslister monteres på dører der det er nødvendig, for å minske trekk fra dører
  • Anleggskomiteen jobber med å finne gode løsninger for å stenge mellom stall og ridehall

RIDEBANEBUNNER: 

  • Lille ridehus: for tørt, saltes og vannes før frosten setter inn
  • Ujevnt topplag i begge hallene grunnet store dybdeforskjeller. Banene vil bli avrettet
  • Kantskjæret på slodden er rettet. Ny opplæring på slodding er gitt til våre ansatte. Eventuelle andre som slodder banene må kontakte anleggskomiteen for å få nødvendig opplæring
  • Utebanen er for hard, noe som skyldes bruk av feil type redskap. Vi har gode redskaper, slik at vi heretter kan løse opp massene
  • Anbefaler at vi søker midler til å montere vanningsanlegg også i lille ridehus og på utebanen

Vedlegg 1: Vedlikehold av fiber- filtbanenen
Vedlegg 2: Klimaet i stallen
Vedlegg 3: Status for ridebanene okt 2022

Jeg vil dele: