Årsmøte TRSO 26. april 2022


Her ligger sakslisten og sakspapirene (link merket grønn) til årsmøtet 26. april 2022:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av:
  1. Dirigent
  2. Protokollfører
  3. To medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Godkjenne forretningsorden
 4. Godkjenne innkallingen
 5. Godkjenne sakslisten
 6. Behandle idrettslagets årsberetning 2021
 7. Behandle
  1. Idrettslagets regnskap (legges ut når den er klar fra regnskapsfører)
  2. Kontrollutvalgets beretning (legges ut når den er klar)
  3. Revisorberetning (legges ut når den er klar fra revisor)
 8. Behandle innkomne saker:
  1. Klubbhåndbok (lagt ut på www.trso.no)
   I henhold til anbefaling fra NRYF ber styret om fullmakt til revidering av klubbhåndbok.
  2. Organisasjonskart
 9. Fastsette medlemskontingent

Foreslås uendret

 1. Vedta idrettslagets budsjett 2022
  Budsjettet gjennomgås
 2. Valg
  Gjennomgang av valgkomiteens forslag:

  1. Styret
  2. Kontrollkomite
  3. Valgkomite
Jeg vil dele: