Arbeidsmøte i styret Tromsø Ryttersportklubb


Dato 5. Juni. 2016
Tilstede Anne-Grete Hansen, Cathrin Kræmer, Ståle Åbotsvik, Sofie Wiik Westberg, Catharina Roos Bilsbak (med på Skype), Anniken Skogly, Svein Kristian Wikstrøm, Veronika Isaksen og Jan-Roger Vollan
Forfall Ingen

 

 

Sak 41/16 Åpne opp for eksterne trenere

Styret avviklet 5. Juni arbeidsmøte, under møtet ble følgende sak behandlet:

 

Styret har mottatt henvendelser fra oppstallører som ønsker at det åpnes opp for treninger på timesbasis av eksterne trenere.

Saken har vært behandlet i sportskomiteen, hvor også ledere av sprang og dressurkomiteen har fått komme med sine uttalelser i saken.

Styret behandlet saken under arbeidsmøtet. Under behandlingen av saken var sportskoordinator tilstede over telefon.

 

Vedtak:

Styret vedtar at man åpner for at det kan benyttes eksterne trenere ved drop-in timer for oppstallede hester. Daglig leder har utarbeidet en avtale som skal benyttes som kontrakt med trener. Denne vedtas brukt med unntak av begrensning av antall ryttere i ridehuset.

Ordningen evalueres av sportskomiteen senest oktober 2016

 

Tromsø 06. Juni 2016

Styret.

Jeg vil dele: